ขอแจ้งรายละเอียดการเสนอราคาซ่อมรถเสียหายหนัก ทางระบบออนไลน์ให้อู่ในเครือทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มประมูลซากรถยนต์แบบฟอร์มซ่อมรถเสียหายหนัก